[Business News] Oppa Me เปลี่ยนทีมผู้บริหารใหม่ ดึงสุดยอด 5 Director ขับเคลื่อนองกรค์

อัพเดตเมื่อ: พ.ค. 1Oppa Me ก่อตั้งเมื่อปี 2017 ดำเนินกิจการสื่อโฆษณาและการตลาด ธุรกิจคลินิก/โรงพยาบาล มายาวนาน และเป็นสื่อเฉพาะด้านแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับจากประเทศเกาหลีใต้อย่างแพร่หลาย และมีธุรกิจในเครือในวงการแพทย์และความงามอีกหลายธุรกิจ


จากสถาการณ์ Covid-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจระหว่างประเทศ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริหาร "เพื่อปรับตัวและแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว" และมีการเพิ่มการทุนเพื่อขับเคลื่อน/ขยายธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง


เรามุ่งเน้นเป็นองค์กรด้านสื่อโฆษณาเชิงการแพทย์ศัลยกรรมที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในกลุ่มเป้าหมายผู้คนที่สนใจศัลยกรรมที่อยู่ทั่วโลก และเป็น Surgery Hub บริการครบทุกด้าน "เพื่อส่งเสริมธุรกิจโรงพยาบาล/คลินิก ให้มียอดผู้ผ่าตัดเติบโตพร้อมกับมาตรฐานที่คนไข้ให้การยอมรับ" และยกระดับด้านบริการที่ปรึกษาศัลยกรรมที่มีคุณภาพ และมีความเชี่ยวชาญ รวมถึงการให้บริการดูแลคนไข้อย่างมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานระดับพรีเมียม


โดยเมื่อปี 2020 มีการลงทุนครั้งใหญ่กับการสร้าง SandBox พื้นที่ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาสร้างธุรกิจ "เอเจนซี่ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี" เริ่มได้ตั้งแต่ 0 และไม่ต้องลงทุนแต่อย่างใด ด้วยระบบโครงสร้าง ecosystem ที่ทำให้สมาชิกทุกคนสามารถทำแบรนด์ธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ มีพนักงานด้านต่างๆคอยให้บริการ อาทิ ฝ่ายกฏหมาย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการตลาดและโฆษณา ฝ่ายที่ปรึกษาอาวุโส และฝ่ายดูแลลูกค้าระหว่างประเทศเป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้าให้กับโรงพยาบาลในเครือกว่า 40 แห่ง และยกระดับมาตรฐานคุณภาพ "ธุรกิจเอเจนซี่ที่ปรึกษาให้สูงขึ้น" ซึ่งโครงการได้รับผลตอบรับที่ดีเยี่ยม และมีนักธุรกิจ นักลงทุน ต่างให้ความสนใจและปี 2021 มีจำนวนการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา และมีแผนการเมื่อเปิดประเทศ Oppa Me จะมีการขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นหลายด้านด้วยกัน อาทิ เพิ่มพื้นที่สื่อโฆษณา การตลาด การจัดอีเวนท์ การศึกษาดูงาน วิจัย เป็นต้น


สุดยอด 5 ผู้บริหารจากหลายประเทศพร้อมผนึกกำลังขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม Oppa Me เป็นมากกว่าสื่อโฆษณาชั้นนำ ยกระดับธุรกิจเป็น Surgery Medical Hub ระดับเอเชีย พร้อมขยายสาขาทั่วโลก โดยมีสำนักงานใหญ่ที่ประเทศไทย


คุณ Pang Pammie ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ (International Director)

"สำหรับธุรกิจสื่อโฆษณาเฉพาะด้าน แป้งเชื่อมั่นในอัตราการเติบโตและมูลค่าของสื่อที่มีโอกาสสูงขึ้นกว่าสื่อทั่วไป เพราะกลุ่มเป้าหมายมีความชัดเจน และสามารถสร้างคุณภาพของสื่อได้มากกว่าการโฆษณา แต่เป็นพื้นที่ให้ผู้คนสามารถศึกษาหาข้อมูล แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ นำไปสู่การเป็นคอมมูนิตี้ที่มีทั้ง โรงพยาบาล ที่ปรึกษา และคนไข้ สามารถเชื่อมต่อและเข้าถึงกันและกันได้อย่างง่ายดาย" 

ประสบการณ์บริหารงานด้าน International Marketing เจรจาทางธุรกิจ และเป็นผู้ประกอบการธุรกิจใน Los Angeles, United States of America


คุณ Att Atthawut ผู้บริหารฝ่ายกฏหมายอินเตอร์เนชั่นเนล (Legal Director)

"ธุรกิจเชิงการแพทย์ศัลยกรรมมความงาม มีแนวโน้มการเติบโตที่สูงขึ้นมาตลอด 11 ปีที่ผ่านมาและจะเติบโตไปได้อย่างไม่จำกัด เพราะผู้คนให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ บุคคลิกภาพ ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนและถือว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งที่สามารถสร้างโอกาสต่างๆในชีวิตเพิ่มขึ้นได้"

ประสบการณ์ด้านกฎหมายระหว่างประเทศและการดูแลนโยบายข้อตกลงทางธุรกิจ จากสหราชอาณาจักร (UK) และเป็นนักลงทุนในประเทศที่อยู่ทางทวีปยุโรปคุณ Pim Pimtara ผู้บริหารฝ่ายที่ปรึกษาศัลยกรรมอาวุโส (Product Director)

"ปัจจุบันผู้คนเข้าถึงบริการด้านศัลยกรรมมีความง่ายมากยิ่งขึ้น และมีความปลอดภัยมากกว่าสมัยก่อน เนื่องจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยี งานวิจัยด้านการผ่าตัดศัลยกรรมที่ทำให้ศัลยแพทย์เข้าถึงเทคนิคการผ่าตัดที่มีความก้าวหน้าและให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ทำให้ผู้คนยอมรับและตัดสินใจทำศัลยกรรมเป็นเรื่องปกติและมีความต้องการทำในทุกช่วงอายุที่สามารถทำได้ไปแล้ว"

ประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาศัลยกรรมระดับอาวุโส และได้รับการรับรองจากโรงพยาบาล ประเทศเกาหลีใต้
คุณ Tik Tiyada ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธิ์ทางธุรกิจ (Commercial Director)

"ติ้กมีประสบการณ์ร่วมงานกับองกรค์ระดับชั้นนำหลายแห่ง อาทิ Line Thailand Agoda หรือธุรกิจด้านการเงินอย่างธนาคารชั้นนำในประเทศไทยต่างๆ Oppa Me ถือว่าเป็นอีก 1 สตาร์ทอัพที่สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด และสามารถขยายฐานธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว"

ประสบการณ์ การวางแผนกลยุทธิ์และวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่า 15 ปีคุณ You Natdanai ผู้บริหารฝ่ายการตลาดและโฆษณา (Marketing Director)

สำหรับธุรกิจสื่อโฆษณาและแพลตฟอร์มด้านศัลยกรรมในประเทศไทย ถือว่าเป็นเรื่องที่ "อยู่ในระดับยากมาก" มีหลายบริษัทที่ลงทุนธุรกิจแพลตฟอร์มด้านศัลยกรรมด้วยงบการลงทุนที่สูงมากแต่ไม่สามารถทำตลาดในประเทศไทยได้ แต่ Oppa Me เป็นเพียงแพลตฟอร์มเดียวที่มีการเติบโตและอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ได้อย่างแข็งแกร่ง ทำให้มีนักลงทุนมากมายที่ต่างให้ความสนใจ ด้วยนโยบายการบริหารงาน แผนธุรกิจ และทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงในแต่ละด้าน ทำให้ Oppa Me สามารถเป็นองกค์ Startup ที่แข็งแกร่งได้

ประสบการณ์ การวางแผนด้านการตลาดและโฆษณาที่ได้การรับรองจาก Facebook และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอุตสาหกรรมคลินิก/โรงพยาบาลความงามโดยตรง


Oppa Me มีแผนขยายธุรกิจ และเปิดรับนักลงทุน รอบที่ 2 โดยมีแผนขยายธุรกิจในเครือ อาทิ ธุรกิจด้านเทคโนโลยีบริหารจัดการโรงพยาบาล แอพพลิเคชชั่น ธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ความงาม ธุรกิจการศึกษาด้านการแพทย์และความงาม ธุรกิจสื่อโฆษณา Online/Out of Home การลงทุนธุรกิจการแพทย์อื่นๆเป็นต้น และเพิ่มกำลังรองรับการให้บริการลูกค้า เมื่อเปิดประเทศ

โดยมีคุณคิม เป็นประธานกรรมการผู้บริหาร บริษัท Oppa Me (Global) จำกัด ด้วยศักยภาพที่หลากหลายด้านทั้งด้านการบริหารธุรกิจ แผนธุรกิจ การตลาด โฆษณา แบรนด์ ความรู้เชิงการแพทย์ศัลยกรรมความงาม ความสามารถด้านเทคโนโลยี และประสบการณ์มากกว่า 8 ปี อีกทั้งการสนับสนุนจากกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ รายย่อย กลุ่มธุรกิจเชิงการแพทย์ โรงพยาบาล คลินิก ทำให้ Oppa Me มีพื้นฐานที่มั่งคงพร้อมพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดด เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า เราจะสามารถเป็นแพลตฟอร์มชั้นนำได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และช่วยผลักดันผลประกอบการให้กับโรงพยาบาล คลินิก พันธมิตร ได้อย่างมาก รวมถึงยกระดับมาตรฐานธุรกิจศัลยกรรมความงามให้ได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้น

www.oppame.co.th

ดู 1,792 ครั้ง0 ความคิดเห็น