ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีอันยาวนานระหว่าง Oppa Me และโรงพยาบาลประเทศไทย-เกาหลีใต้

เราต่างให้ความมือกันในการพัฒนามาตรฐานการให้บริการให้ดีขึ้น และมีความปลอดภัยให้สูงขึ้น​ เราให้บริการทั้งลูกค้าประเทศไทย และดูแลการตลาดโรงพยาบาลประเทศเกาหลีใต้ ปัจจุบันมีโรงพยาบาลชั้นนำที่ผ่านมาตรฐานเข้าร่วมแล้วมากกว่า 40+ แห่ง

การไปทำศัลยกรรมทั้งในประเทศไทย และประเทศเกาหลี สิ่งที่เราคำนึงมากที่สุดนั่นคือความปลอดภัย และผลลัพธ์ เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาศัลยกรรมมากกว่า 250 ท่าน รองรับการปรึกษาทั่วประเทศ และทีมงานล่ามให้บริการมากกว่า 10 ท่านที่ประเทศเกาหลีใต้ คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่ดีและเป็นส่วนตัวมากที่สุด

เรามุ่งเน้นการเป็นศูยน์กลางระดับโลก สำหรับการให้บริการคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกให้สามารถเข้าถึงบริการของเราได้อย่าง่ายดายและได้รับบริการที่ได้มาตรฐานดีเยี่ยม

เราทำการตลาดและโฆษณาอย่างมีคุณภาพ โฆษณาตามความเป็นจริง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและมีคุณภาพ และสนับสนุนให้โรงพยาบาลชั้นนำได้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้นสำหรับกลุ่มคนไทย ทั่วโลก และเราลงทุนมากกว่า 10 ล้านบาท เพื่อสร้าง Community ด้านธุรกิจศัลยกรรมความงามเป้าหมายสมาชิกมากว่า 250+ คนทั่วประเทศ

Oppa Me  와 태국-한국 성형외과 사이에 오래되고 좋은 관계때문이다. 서비스 기준을 더 좋아지고 안전성을 높이게 하기 위해 서로 협력한다. 태국인 고객님 및 한국 성형외과의 마케팅을 관리하고 현재는 기준에 따라 합격된 병원들이 40곳 넘게 참여되어 있다.

태국 국내 및 한국에서 성형수술을 하기에는 가장 많이 고려해야 되는 것이 바로 안전과 효과라고 한다. 저희가 250명 이상의 성형적인 컨설턴트 팀으로서 전국으로 상담을 주고 한국에서도 10명 이상의 통역분이 도와드리겠다. 이로 인해 가장 좋고 개인적으로 서비스를 받아야 할 거라고 믿으면 된다.

전세계적으로 거주하는 태국인들이 간단하고 최고의 서비스를 받을 수 있기 위해 세계적인 중심으로 되는 것을 강조한다.

품질이 높은 마케팅과 광고를 진행하며 소비자들이 정확한 뉴스를 받기 위해 실제대로 광고를 제작한다. 전세계 거주하시는 태국인들에게 병원을 널리 알려지게 되는 것을  지지한다.

1천만 바트 넘게 투자하기로 한다. 성형적인 사업의 Community를 세우며 전국으로 250 명 이상의 회원이 되어야 할 거라고 목표로 결정한다.저희에게 제일 중요한 것은 고객님과 병원에 진심을 전하는 것이다.

หน้าปก_200511_0044.jpg
หน้าปก_200511_0039.jpg
หน้าปก_200511_0008.jpg
หน้าปก_200511_0064.jpg
KIm Korea 1_200511_0004.jpg
KIm Korea 1_200511_0053.jpg

สิ่งที่สำคัญที่สุดของเราคือความจริงใจกับลูกค้าและโรงพยาบาลเป็นอันดับแรก

Oppa Me (Global )Co.,Ltd.